1.
Quang Huy T, Gia Huệ Đinh, Quang Tuyển Đỗ, Việt Dũng T. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID – 19 CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3736