1.
Thị Thúy Hạnh N, Thị Thanh Thuỷ T, Thị Thư L. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3741