1.
Thị Hạnh Lam N, Văn Hướng N, Hoài Bắc N. RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH NAM GIỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3742