1.
Thị Ái Vân N, Thy Cầm V, Văn Tuấn N. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3745