1.
Thanh Lê T, Ngọc Sơn Đỗ, Quốc Chính L. YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THÀNH CÔNG CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI (HHFNC) TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3746