1.
Thị Thiết Đào, Thị Kiều My T. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VWF Ở BỆNH NHÂN VON WILLEBRAND TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3747