1.
Quang Bình T, Văn Tuận N, Anh Tuấn T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA NHỒI MÁU NÃO HỆ ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3749