1.
Thị Kiều My T, Thị Hà H, Hữu Trường N, Thị Thiết Đào, Quốc Khánh B. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3750