1.
Diệu Linh Đặng, Mạnh Thắng P, Thế Việt T, Nguyễn Uyên Chi L. TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3752