1.
Quỳnh Trân Đặng, Thị Bé Nhi D, Thị Kim Thiện T, Thanh Sil N, Huỳnh Anh Thi H, Đoan Vi P, Châu Minh Vĩnh Thọ Đỗ. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3753