1.
Nguyên Hoàng P, Quang Huy N, Chí Tâm N, Đăng Mạnh L, Trung Kiên N. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3754