1.
Quang Huy V, Thị Hằng P, Nguyên Huân P, Nguyễn Hữu Phúc P. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3755