1.
Văn Hợp L, Thị Hạnh C. NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3757