1.
Văn Đăng N, Thị Thu Nhung N, Thị Hằng N, Văn Quảng L, Văn Tờ T. MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B VÀ KIỂM CHUẨN KẾ HOẠCH XẠ TRỊ VMAT TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3758