1.
Đình Luyến L, Xuân Tài B, Thị Thu Hường N, Thị Ngọc Anh Đàm. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3759