1.
Lý Thịnh Trường N, Quang Vịnh T. HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3763