1.
Thị Thu Hà B, Minh Tuấn V. KẾT CỤC THAI KỲ CÁC TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3764