1.
Mạnh Tường N, Bích Nga V. KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ NT-PROBNP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN BASEDOW MỚI CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3767