1.
Xuân Thắng B, Thị Thu Hường N. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DOXETAXEL SAU HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3768