1.
Công Minh P, Hồng Vân L, Thu Huyền N. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY CỦA HỆ THỐNG TRÂM ONE CURVE TRÊN RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG CHỈ SỐ ETTI. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3769