1.
Ngọc Vĩnh Yên N, Quý Châu N, Văn Giáp V. MÔ HÌNH ACCEPT – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG DỰ BÁO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3770