1.
Thanh Lê T, Ngọc Sơn Đỗ, Quốc Chính L. HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3771