1.
Sovanda H, Trung Tuyến N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN E. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3772