1.
Thị Nga V, Văn Đức P. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA CHẢY MÁU CẦU NÃO. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3774