1.
Quang Huy T, Gia Huệ Đinh, Thanh Hải N, Quang Tuyển Đỗ, Việt Dũng T. NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3775