1.
Thị Hằng L, Thị Phương Thủy N. LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3777