1.
Văn Tuận N, Văn Sỹ N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3778