1.
Thành Chơn N. CẮT XƯƠNG CHỈNH TRỤC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA VẸO TRONG KHỚP GỐI. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3779