1.
Đặng Q Ái. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠO HÌNH THỰC QUẢN BẰNG TOÀN BỘ DẠ DÀY TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THỰC QUẢN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4600