1.
Nguyễn AT, Nguyễn CT. KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN TẠO ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẢN VỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG THUỐC VẬN MẠCH – TRỢ TIM LIỀU CAO. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4601