1.
Trần Đình H, Ngô TH. KẾT QUẢ GHÉP DA ĐẦU MẢNH MỎNG TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BỎNG SÂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4605