1.
Nguyễn TTU, Dương VB. KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỂU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4606