1.
Nguyễn TTH, Vũ TH, Đỗ HN. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4607