1.
Nguyễn TT, Trần KD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CÙNG ĐÒN BẰNG NẸP KHÓA MÓC KHÔNG TÁI TẠO DÂY CHẰNG QUẠ ĐÒN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4608