1.
Nguyễn HH, Bùi MA, Vũ TT, Bùi HM, Tô TL. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẸP HỘP SỌ BẨM SINH TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN VIỆN VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2021. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4610