1.
Nguyễn TA, Nguyễn AT, Hoàng BH. SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4614