1.
Đỗ Đức T, Phạm NT, Đinh CT, Trần MA, Nguyễn TN, Nguyễn Đức T. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4618