1.
Lê NL, Trần VV. NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4621