1.
Lê T Đức, Phạm TD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG THÊM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXEL TRONG UNG THƯ VÚ TÁI PHÁT DI CĂN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4625