1.
Hoàng VT, Trần Đức Q, Vũ THA, Lê VH. KẾT QUẢ TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4626