1.
Nguyễn HLC, Nguyễn NQ, Nguyễn LTT. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4633