1.
Hoàng GD, Nguyễn VT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4636