1.
Lê TMP, Đỗ TTH. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4637