1.
Nguyễn Đức P, Nguyễn VT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4639