1.
Nguyễn TTH, Nguyễn MQ, Nguyễn TV, Lê Đức M, Lâm VC, Đặng VE. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4640