1.
Nguyễn HH, Ngô HS, Trần TH, Trần NPA, Dương TH. TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG VẠT ĐẠI TRÀNG XÍCH MA CÓ CUỐNG MẠCH NUÔI KẾT HỢP NỘI SOI HỖ TRỢ: NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM VÀ NHÌN LẠI Y VĂN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4641