1.
Lê BTG, Nguyễn QH, Nguyễn NK. DỊCH THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN – PAKQ. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4645