1.
Phạm TH, Nguyễn TH, Thân TN, Bùi VC, Phạm VT. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4646