1.
Đỗ Đức T, Phạm NT, Đinh CT, Nguyễn Đức T, Nguyễn TPN. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4648