1.
Lê NL, Trần VV. ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN SỰ CO GEL COLLAGEN CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4651